Tính lãi Tiền gửi

Kỳ hạn & lãi suất

Biểu Lãi suất được cập nhật và áp dụng theo từng thời kỳ
Kỳ hạn (tháng) Lãi suất (%/năm)
(trả lãi cuối kỳ)
Không kỳ hạn 0.20
Từ 1 đến dưới 3 tháng 4.00
Từ 3 đến dưới 6 tháng 4.00
Từ 6 đến dưới 9 tháng 6.50
Từ 9 đến dưới 12 tháng 6.60
12 tháng 7.00
Từ trên 12 đến dưới 15 tháng 7.05
Từ 15 đến dưới 18 tháng 7.10
Từ 18 đến dưới 24 tháng 7.30
Từ 24 đến 36 tháng 7.50

Để biết thêm thông tin chi tiết về Mức lãi suất ở những Phương thức thanh toán gốc và lãi đầu kỳ/ hàng tháng/ hàng quý/ 6 tháng/ hàng năm, Nhà đầu tư vui lòng gửi email đến địa chỉ
huydongnguonvon@fecredit.com.vn

NHẬP CÁC THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

(*): Bắt buộc nhập

Bạn chọn hình thức vay nào?

GỌI HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút