Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm thẻ tín dụng của FE CREDIT. Hiện tại quy trình mở thẻ được thực hiện thông qua ứng dụng $NAP.

Quý khách có thể tải ứng dụng miễn phí tại

icon

Nhanh hơn cùng $nap

$NAP đã nhanh, nay còn nhanh hơn. Để sở hữu khoản vay và thẻ tín dụng, bạn cần chuẩn bị trước những giấy tờ sau:

CMND
Cà vẹt xe
Địa chỉ
Hóa đơn tiền điện gần nhất
Thông tin công ty
(Nếu mở thẻ tín dụng)