KIDS PLAZA

107C Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Bán lẻ / KIDS PLAZA / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 107C Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

Phú Nhuận,

Địa chỉ: 107C Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.