Công ty TNHH Handiing

134/1/9 Cách Mạng Tháng Tám

Điện tử - Công nghệ / Công ty TNHH Handiing / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 134/1/9 Cách Mạng Tháng Tám

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

3

Địa chỉ: 134/1/9 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

"Chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng trực tuyến"

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.