Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch Vụ Mắt Bão

171A Hoàng Hoa Thám

Khác / Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch Vụ Mắt Bão / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 171A Hoàng Hoa Thám

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

Tân Bình

Địa chỉ: 171A Hoàng Hoa Thám, P.13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.