CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRẺ TEKY

19 Cao Thắng

Giáo dục / CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRẺ TEKY / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 19 Cao Thắng

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

3

Địa chỉ: Số 19, Cao Thắng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.