Hoàng Kim Mobile

190C Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện tử - Công nghệ / Hoàng Kim Mobile / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 190C Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

1

Địa chỉ: 190C Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.