CÔNG TY TNHH NHA KHOA I-DENT

19V Nguyễn Hữu Cảnh (HCM)

Y tế / CÔNG TY TNHH NHA KHOA I-DENT / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 19V Nguyễn Hữu Cảnh (HCM)

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Bình Thạnh

Địa chỉ: 19V Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.