CÔNG TY CỔ PHẦN BABYLONS

2 HEM 1194/141/25 LANG DONG DA (HN)

Giáo dục / CÔNG TY CỔ PHẦN BABYLONS / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 2 HEM 1194/141/25 LANG DONG DA (HN)

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Đống Đa

Địa chỉ: 2 HEM 1194/141/25 LANG DONG DA, HN, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.