Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Công Nghệ Số Đỉnh Cao

234A Cộng Hòa (HCM)

Điện tử - Công nghệ / Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Công Nghệ Số Đỉnh Cao / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 234A Cộng Hòa (HCM)

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

Tân Bình

Địa chỉ: 234A Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.