Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Mai

27 BIS BÀN CỜ (HCM)

Điện tử - Công nghệ / Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Mai / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 27 BIS BÀN CỜ (HCM)

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

3

Địa chỉ: 27 BIS BÀN CỜ, F3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.