Bạch Long Mobile

297 Trần Hưng Đạo (HCM)

Điện tử - Công nghệ / Bạch Long Mobile / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 297 Trần Hưng Đạo (HCM)

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

1

Địa chỉ: 297 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.