2CLICKSVN

Khác / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 2CLICKSVN

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

Bình Tân

Địa chỉ: 71 Đường số 7A, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.