KIDS PLAZA

308 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Bán lẻ / KIDS PLAZA / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 308 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

12

Địa chỉ: 308 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.