Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch Vụ Mắt Bão

334 Cao Thắng (HCM)

Khác / Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch Vụ Mắt Bão / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 334 Cao Thắng (HCM)

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

10,

Địa chỉ: 334 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.