Hoàng Phát

360 Trần Hưng Đạo (HCM)

Điện tử - Công nghệ / Hoàng Phát / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 360 Trần Hưng Đạo (HCM)

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

5

Địa chỉ: 360 Trần Hưng Đạo,P2, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.