Công ty TNHH Đạt Hoa (MACSTORE)

50 Nguyễn Trãi (CT)

Khác / Công ty TNHH Đạt Hoa (MACSTORE) / Cần Thơ

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 50 Nguyễn Trãi (CT)

Thành phố: Cần Thơ

Quận:

Ninh Kiều

Địa chỉ: 50 Nguyễn Trãi, phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.