Công ty TNHH Đạt Hoa (MACSTORE)

77E Bùi Thị Xuân (HCM)

Khác / Công ty TNHH Đạt Hoa (MACSTORE) / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: 77E Bùi Thị Xuân (HCM)

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

1

Địa chỉ: 77E Bùi Thị Xuân , Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.