Cali Watch

Đồng hồ / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Cali Watch

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

3

Địa chỉ: Phòng 203, 168 Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.