Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Thế Giới

Bán lẻ / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Thế Giới

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

10

Địa chỉ: Số 497 Hòa Hảo, Phường 07, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.