Cơ sở 3 – Công ty TNHH BEST HOUSE VIỆT NAM

Khác / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Cơ sở 3 – Công ty TNHH BEST HOUSE VIỆT NAM

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Từ Liêm

Địa chỉ: 298 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.