CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN IM

Giáo dục / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN IM

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

12

Địa chỉ: 53B2 Tô Ký, tổ 32 phu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.