CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BẢO HÂN

Dịch vụ tư vấn / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BẢO HÂN

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

3

Địa chỉ:  Toà nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.