Công ty TNHH COLUMBIA VIỆT NAM

Khác / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Công ty TNHH COLUMBIA VIỆT NAM

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Đống Đa

Địa chỉ: Số 2 ngõ 4D, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.