Công ty TNHH Hoàng Sơn Computer

Điện tử - Công nghệ / Bình Định

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Công ty TNHH Hoàng Sơn Computer

Thành phố: Bình Định

Quận:

Bình Định

Địa chỉ: 273 Lê Hồng Phong, Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định 

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.