CÔNG TY TNHH MAC NHA TRANG

Điện tử - Công nghệ / Khánh Hòa

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: CÔNG TY TNHH MAC NHA TRANG

Thành phố: Khánh Hòa

Quận:

Khánh Hòa

Địa chỉ: 16 Bạch Đằng, Phường Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.