CÔNG TY TNHH NÚI SÔNG

Khác / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: CÔNG TY TNHH NÚI SÔNG

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

Tân Bình

Địa chỉ: 16 Quách Văn Tuấn, P12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.