CÔNG TY TNHH OH VACATION Tòa Nhà Thành Đô

Du lịch / Vận tải / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: CÔNG TY TNHH OH VACATION Tòa Nhà Thành Đô

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Tây Hồ

Địa chỉ: Tòa Nhà Thành Đô, 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội., Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.