Công ty TNHH tin học Nghĩa Thư

Điện tử - Công nghệ / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Công ty TNHH tin học Nghĩa Thư

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

10

Địa chỉ: 07 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.