CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHIẾN THANH

Thương mại điện tử / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHIẾN THANH

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Hai Bà Trưng

Địa chỉ: Hai Bà Trưng Hà Nội

"Chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng trực tuyến"

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.