CTY CP DL & DV HÀNG KHÔNG HOÀNG GIA – CHI NHÁNH GOTADI

Du lịch / Vận tải / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: CTY CP DL & DV HÀNG KHÔNG HOÀNG GIA – CHI NHÁNH GOTADI

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

3

Địa chỉ: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.