CTY TNHH & DVKT CLEVER TECH VIỆT NAM

Điện tử - Công nghệ / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: CTY TNHH & DVKT CLEVER TECH VIỆT NAM

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Cầu Giấy

Địa chỉ: 346 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.