Cửa hàng điện thoại Hotmobile

Điện tử - Công nghệ / Đà Nẵng

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Cửa hàng điện thoại Hotmobile

Thành phố: Đà Nẵng

Quận:

Liên Chiểu

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.