Cửa hàng ĐTDĐ Smart Việt

Khác / Hải Phòng

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Cửa hàng ĐTDĐ Smart Việt

Thành phố: Hải Phòng

Quận:

Lê Chân

Địa chỉ: số 337 Miếu Hai Xã-Lê Chân-Hải Phòng, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.