Digitalworld Hà nội

Điện tử - Công nghệ / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Digitalworld Hà nội

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Tràng Tiền

Địa chỉ: 16 Hàng Bài, Tràng Tiền, Hà Nội

"Chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng trực tuyến"

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.