ĐỈNH CAO CÔNG NGHỆ SA

Điện tử - Công nghệ / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: ĐỈNH CAO CÔNG NGHỆ SA

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

11

Địa chỉ: 22/2 Lữ Gia, Quận 11 Hồ Chí Minh

"Chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng trực tuyến"

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.