ĐINH THỊ YẾN NGA

Điện tử - Công nghệ / Quảng Ninh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: ĐINH THỊ YẾN NGA

Thành phố: Quảng Ninh

Quận:

Móng Cái

Địa chỉ: Khu đô thị mới Tây Ka long, phường Ka Long, Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.