Eurokitchen

Nhà bếp / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Eurokitchen

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Đống Đa

Địa chỉ: 107-A49, Thái Thịnh 1, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

"Chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng trực tuyến"

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.