HKD Thanh Tùng

Điện tử - Công nghệ / Lâm Đồng

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: HKD Thanh Tùng

Thành phố: Lâm Đồng

Quận:

P7, Thành Phố Đà Lạt

Địa chỉ: 24A Nguyễn Siêu, P7, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.