HỘ KINH DOANH CK STORE

Khác / Đà Nẵng

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: HỘ KINH DOANH CK STORE

Thành phố: Đà Nẵng

Quận:

Thanh Khê

Địa chỉ: 74 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.