HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY PHÚC TIẾN

Điện tử - Công nghệ / Quảng Nam

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY PHÚC TIẾN

Thành phố: Quảng Nam

Quận:

Huyện Điện Bàn

Địa chỉ: Cẩm Sa - Điện Nam Bắc - Điện Bàn - Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.