Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tuyển

Bán lẻ / Hà Nam

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tuyển

Thành phố: Hà Nam

Quận:

Huyện Duy Tiên

Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.