HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH_TC

Khác / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH_TC

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Đống Đa

Địa chỉ: 118 , B1 Tập Thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.