HỒ SỸ VIỆT

Điện tử - Công nghệ / Hà Tĩnh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: HỒ SỸ VIỆT

Thành phố: Hà Tĩnh

Quận:

phường Bắc Hà

Địa chỉ: Số 28 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.