Hồ Thị Hồng Yến

Khác / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Hồ Thị Hồng Yến

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Cầu Giấy

Địa chỉ: Ngõ 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.