Hoàng Long Smartphone

Điện tử - Công nghệ / Cần Thơ

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Hoàng Long Smartphone

Thành phố: Cần Thơ

Quận:

Ninh Kiều

Địa chỉ: 75/2A Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.