Huy Nhị Smartphone

Điện tử - Công nghệ / Quảng Bình

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Huy Nhị Smartphone

Thành phố: Quảng Bình

Quận:

Huyện Minh Hóa

Địa chỉ: KT8, thị trấn Qui Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình , Huyện Minh Hóa, Quảng Bình

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.