Huy Thành Mobile

Điện tử - Công nghệ / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Huy Thành Mobile

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

11

Địa chỉ: 76 Ông Ích Khiêm, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.