KB SHOP

Thời trang / Hải Phòng

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: KB SHOP

Thành phố: Hải Phòng

Quận:

Huyện Thủy Nguyên

Địa chỉ: Thôn 8 xã Thiên Hương , Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.