Ken Apple

Điện tử - Công nghệ / Đồng Nai

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Ken Apple

Thành phố: Đồng Nai

Quận:

Thành Phố Biên Hòa

Địa chỉ: 2/19A Kp5 Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.